20 بهم 1396

فروش نهال،فروش درخت،تامین نهالهای اصلاح شده میوه و غیر مثمر

گروه الماس سبز خود را موظف میداند که رسالت اصلی خود را که همانا گسترش فضای سبز و کمک به آرامش در محیط زندگی اشخاص است، را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.بهترین نژاد از درختان میوه و انواع سوزنی برگها و گلها و چمن را به مشتریان عرضه نماید.

انواع درختان میوه: لیموترش،پرتقال،نارنگی،کاموکوات،فوجی،آلبالو،گیلاس،شلیل،هلو،انگور،آووکادو ،گواوا،سیب،به،آلو،گوجه سبز،آلوچه،ازگیل،ازگیل ژاپنی،فندق،گردو،خوج،انار،گلابی

انواع درختان همیشه سبز و غیر مثمر: کاج،سرو شیراز،سرو ناز،سرو نقره ایی،نوئل،پالم،فنیکس،پالم واشنگتون،سدروس،کامیس پاریس،انواع شمشاد…

29 مهر 1394

فروش ادوات باغبانی(قیچی،چمن زن،اره موتور،ابزار لوله کشی هوشمند)

حقیت انکار ناپذیر این است که شما اگر قصد دارید یک باغبان موفق باشید.

باید ابزار مناسب آن را در اختیار داشته باشید تا از کارتان لذت ببرید.

یک قیچی باغبانی اصلی و زیبا و خوش دست

یک ماشین چمن زن سبک و بادوام

یک اره موتوری کوچک و اصلی

بیلها و بیلچه ها

فرغون

با ما باشید تا ابزار مناسب بخرید.

بازار پر شده از ابزار درجه 3 چینی

شما با پرداخت اندکی بیشتر پول جنس ژاپنی و تایوانی و آلمانی و ایتالیایی خریداری فرمایید.

 

29 مهر 1394

فروش نهال میوه- درخت همیشه سبز- نهال اصلاح شده.

انواع نژادها ی نها لونحوه اصلاح نهال‌های میوه:

 

در رابطه با این عنوان باید خاطر نشان شد برحسب انواع درختان نژادهای متفاوتی وجود دارد. نحوه‌ی اصلاح نهال‌های میوه با یکدیگر بسیار متفاوت می‌‌باشد اما فرایند اصلاح نهالدارای چارچوب پایه می‌باشد.در تمامی مراحل اصلاح نهال پژوهشگر نیازمنداطلاعات علمی و عملی می‌باشد. اطلاعاتی در رابطه با نوع گیاه، تسلط بر روش‌های مولکولی ،تسلط برکشت بافت، تسلط بر روش‌های آزمایشگاهی و قدرت تحلیل داده‌های آماری و مولکولی و ….

اصلاح نهال میوه به دلایل مختلفی انجام می‌پذیرد مثلا تغییر کیفیت میوه، مقاومت به آفت و یا بیماری، مقاومت به شرایط محیطی، تغییر شکل ظاهری گیاه مثلا کوتاه کردن بوته ویا افزودن ژن تولید کننده آنتی‌بیوتیک و یا ویتامین و….

اصول باغبانی وهرس درختان:

 اگرپس ازاحداث باغ میوه،نهال‌های کاشته‌شده به حالت طبیعی خود رها شوند وهیچ دخالتی در رشد و

شاخه‌بندی طبیعی آن‌هاصورت نگیرد،شاخه‌های مزاحم وپرپیچ وخم در داخل تاج درخت رشدکرده و به دلیل متراکم شدن تاج درخت و سایه‌اندازی شاخه‌های بالایی هیچ نوری به قسمت‌های وسط وپایین درخت نخواهد رسید.درچنین شرایطی شاخه‌ها به تدریج خشک شده وازبین می‌روند و باردهی درخت نیز محدود گشته ومیزان محصول وکیفیت آن پایین خواهد آمد. علاوه براین،مشکل سال‌آوری وتناوب باردهی نیز بروز میکند، به طوری که درخت در یکسال میوه‌های زیاد وریز تولید کرده ودرسال بع دتولید ناچیزی خواهد‌ داشت و یا بدون بار خواهد بود. بنابراین هر گیاهی بعد از کشت شدن نیار به تربیت دارد. انواع تربیت نهال شامل شکل هرمی، شکل شلجمی، شکل جامی(مرکزباز) می‌باشد.

هرس علم وهنر قطع کامل یاجزیی اندامهای مختلف گیاه به منظور تحت تاثیر قراردادن وهدایت مسیر رشد و باروری گیاه به منظور تولید یک سطح سبزینه مطلوب و ایجاد تعادل بین رشد رویشی وزایشی گیاه استهرس روی اندام‌های مختلف گیاه انجام می‌شود. هرس شاخه،هرس ریشه( درمورد هسته‌دارها ونیز برای جوان‌سازی تاکستان‌هاانجام می‌شود)،هرس برگ( دردرخت خرماانجام می‌شود)،هرس گل ومیوه ا زجمله انواع هرس است.زمان هرس روی درختان متفاوت است مثلا در “هرس زمستانه یاهرس سیاه” که بعدازخزان درختان تا قبل از باز شدن جوانه‌ها دربهارانجام می‌شود ودر واقع رایج‌ ترین هرس ی است که دردرختان میوه انجام می‌شود ولی هرس تابستانه یا هرس سبز”از اوایل تا اواخر تابستان انجام می‌شود وبه عنوان هرس مکمل درموردبعضی ازدرختان میوه ازجمله انگور، هلو،انجیر ودرختان سیب روی پایه‌های  پاکوتاه انجام می‌شود. هرس تابستانه بیش ازهرس زمستانه باعث کاهش رشد درخت می‌شود. اثراین هرس کوچک کردن درخت و بالا بردن کیفیت میوه در اثرافزایش نفوذ نوربه درختاست. افزایش نفوذ نور در درخت برانگیزش گل‌های سال بعدنیزا ثرمثبت دارد.”اواخر پاییز یا اوایل زمستان” نیز زمانی مناسبی برای هرس درختانی است که شیرابه تولید می‌کنند.

هرس درختان دلایل و فواید زیادی دارد که در متن زیر به چند مورد اشاره می‌گردد:

حذف سرشاخه های مزاحم،خشک شده،آفت زده وبیمار وشکسته جهت حفظ وتامین سلامت گیاه.

حذف فرم زمستان‌گذران آفات در باغات.

باعث فراهم‌شدن فضای مناسب برای فعالیت حشرات شکارگر و پارازیتوئید.

ایجادشرای طم ناسب جهت ورود نور و هوا.

ایجادشکل ویژه درشاخ ساره گیاه جهت شکل سازی گیاهان جهت تزئین.

ایجاد تعادل بین شاخساره وریشه.

جوان ساختن درختان مسن ازطریق حذف شاخه‌های پیر و وادارکردن درخت به تولید شاخه‌های جدید.

محدودکردن رشد وکوتاه ساختن برای تسهیل عملیاتی مانند سمپاشی وبرداشت وزینت بخشیدن به درخت و…

توجه: نحوه‌ی تربیت نمودن نهال و نحوه هرس کردن درختان مختلف برحسب هدفی که داریم بایکدیگر متفاوت است وبه دلیل گستردگی مطالب در این متن،مطالب کوتاهی آورده شده‌است.

در باغات برای اعمال هرس علاوه بر نکاتی که در بالا ذکر گردید(یعنی برحسب نوع درخت و هدفی که داریم روش مناسبی را انتخاب کنیم)باید توجه کرد که از ادوات استریل و تمیز استفاده گردد زیرا عدم توجه به این نکته باعث می‌شود در صورت وجود درختی آلوده، ناخواسته به عنوان ناقل عمل کرده وباعث وارد شدن خسارت جبران ناپذیر به کشاورز گردیم.

 

در جدول زیر اطلاعاتی در رابطه با مفاهیم بالا ارائه می‌گردد

تربیت نهال شکله رمی: دراین روش عملاً سربرداری انجام نمی‌شود. سه تاپنج شاخه جانبی را که در جهات مختلف درخت باشد،انتخاب وازیک سوم انتهایی قطع میشوند. بعدهااین شاخه‌ها بازوهای اصلی درخت راتشکیل می‌دهند. درسال‌های بعد نیزه رستنها به حذف شاخه‌های فرعی اضافی وشاخه‌های پایین تنه محدود می‌شود.

 

شکل شلجمی: این شکل بیشتر در میوه‌ کاری وبرای محدودکردن ارتفاع درخت وگسترده نمودن تاج آن در درختانی مانند گلابی، بعضی ازانواع سیبمان ندرددلی شز،همچنین در زردآلو، آلو، بادام، گردو، خرمالو، پسته وغیره به‌کار می‌رود. این طرز تربیت باعث می‌شود که درخت درتمام‌ جوانب خوددارای شاخه‌های قویشودوشاخه‌هابتوانند محصول زیادی تولید کرده در برابر وزن آن و نیز فشارهای خارجی به راحتی مقاومت کنند.

 

شکل جامی(مرکزباز): دراین فرم تربیت به هیچ شاخه‌ایی اجازه داده نمی‌شودک هحالت پیش‌آهنگ به خودبگیرد.

اینسیستم تربیت مناسب درختان سیب نیست. شکل جامی بیشتربرای هلو وآلو ی ژاپنی وگاهی اوقات برای بعضی ازارقام بادام بکارمی‌رود. بااین حال به دلیلب ازبودن مرکز تاج، مقدار محصول در هردرخت کمتر ازسایرسیستم‌ها خواهدبود. حسن اینشکل بازبودن قسمت مرکزی تاج ونفوذ نورکافی به داخلآنمی‌باشد. مهمترین عیب این روش آن است که محل

اتصال شاخه‌های اصلی به تنه بدلیل تراکم آنها نسبتاًضعیفاست وهمیشه این خطر وجود دارد که در اثر وزنمیوه وفشار ناشی از برف و یخ زمستانه،تنهی کیاچند شکاف ازوسط بردارد ودرخت ازبین برود. لازم به ذکراست کهاینروشتربیتبرایمناطقیکهنورکمیدارندقابلتوصیهاست،زیرادرمناطقمرتفعودرشرایطبانورزیاد،درختدچارآفتابسوختگیمی‌شود.

‌نکته تربیت نهال برحسب نوع گیاه متفاوت می‌باشد مثلا برای تربیت انگورازروشهایخزنده(خوابانیدنرویپشته)،پاچراغیوانواعروش‌هایکوردون( روسیمی) استفاده می‌شود کههریکازاینروش‌هابستهبهشرایطاقلیمیمحلاحداثتاکستانمتفاوتخواهندبود.
انواعهرس براساس اندام‌هایمختلفگیاه هرسشاخه،هرسریشه،هرسبرگ،هرسگلومیوه.
زمانهرس هرسزمستانهیاهرسسیاه،هرستابستانهیاهرسسبز،اواخر پاییز یا اوایل زمستان
نوع گیاه هرسگیاهانزینتی، هرسدرختچه و…
و…
توجه:این جدول برای نشان دادن تنوع انواع هرس آورده شده. هر کدام از انواع هرس به انواع مختلفی نیزتقسیم می‌شوند.مثلا: هرس شاخه شامل هرس کوتاهکردنشاخه )سرشاخه‌زنی(،تنککردنشاخه‌ها،زخم‌زنیوخم‌کردنشاخه می‌باشد.

 

24 مهر 1394

خرید اینترنتی درخت در گیلان و احداث پروژه های فضای سبز و باغ میوه

در رابطه با این عنوان باید خاطر نشان شد برحسب انواعدرختان نژادهای متفاوتی وجود دارد. نحوه‌ی اصلاح نهال‌های میوهبا یکدیگر بسیار متفاوت می‌‌باشد اما فرایند اصلاح نهالدارای چارچوب پایه می‌باشد.در تمامی مراحل اصلاح نهال پژوهشگر نیازمنداطلاعات علمی و عملی می‌باشد. اطلاعاتی در رابطه با نوع گیاه، تسلط بر روش‌های مولکولی ،تسلط برکشت بافت، تسلط بر روش‌های آزمایشگاهی و قدرت تحلیل داده‌های آماری و مولکولی و ….

اصلاح نهال میوه به دلایل مختلفی انجام می‌پذیرد مثلا تغییر کیفیت میوه، مقاومت به آفت و یا بیماری، مقاومت به شرایط محیطی، تغییر شکل ظاهری گیاه مثلا کوتاه کردن بوته ویا افزودن ژن تولید کننده آنتی‌بیوتیک و یا ویتامین و….

01 مهر 1394

کفشدوزک هفت نقطه ایی(هفت خال)

کفشدوزک هفت نقطه ایی(هفت خال):

این نوع کفشدوزک دشمن درجه یک شته ها می باشد. و تغذیه آن اصولا از شته است.

این نوع از کفشدوزک قدرت عجیبی در از بین بردن شته ها داشته و روزانه می تواند حدود 100 شته را در روز را می خورد.

نام علمی آن  Coccinella septempunctata گونه‌ای خاص و زیبا از خانواده «کفشدوزک ها» یا Coccinellidae و راسته «قاب بالان» یا Coleoptera به شمار می رود. بالپوش ها قرمز و همان طور که از نام گونه مشخص است، روی هر بالپوش سه خال یا نقطه و یک خال اضافی در محل اتصال ابتدای دو بال دارد. طول بدن 6 تا 10 میلی متر است. کفشدوزک هفت نقطه ایی از حشرات و به ویژه شته ها و شپشکها تغذیه می کند. لاروها (نوزاد حشره) در خوردن بسیار فعال هستند طوری که هر یک می توانند تا ۱۰۰ شته را در روز بخورند؛ به همین دلیل در مبارزه بیولوژیکی برای از بین بردن آفات و شته های گلخانه ای و کشاورزی و باغبانی بسیار مناسب و مفید به شمار می روند. و استفاده از آنها از اصول اولیه کشاورزی ارگانیک هستند…در بیشتر نقاط ایران در فصول گرم یافت می شود و در فصول سرد لاروشان در لابلای درختان میگذارند.عمده فعالیت کفشدوزک هفت خال در فصل بهار می باشد. در زمانیکه شته ها سهی دارند گیاه را تا مرز نابودی پیش ببرند. کفشدوزک شروع به حمله به آنها نموده و حدود سه عدد میتوانند یک درخت 6 ساله را در دو روز پاکسازی نمایند. و پس از اتمام کار جفتگیری نموده و آماده زادو ولد میشوند… همینها ممکن است سال بعد نیز به باغچه شما بیاییند یا به طبیعت برگردند…