13 دی 1399

ضد سرما زدگی انواع گیاهان

بیشتر بخوانید

21 ارد 1397

ناخالصی در کودهای شیمیایی

بشر تا چند ده سال آینده دچار کاهش جمعیت نمی گردد و در بهترین شرایط همین مقدار جمعیت پابرجا خواهد ماند و این تعداد از جمعیت نیاز به غذای کافی دارند ،سوء مدیریت در حال حاضر نهنمیتواند برای این  جمعیت غذای کافی فراهم آورد و نه غذای سالم و هنوز بسیاری از کشورهای جهان غذای کافی هم در دسترس خود نمیبینند.

حدود یک ملیارد نفر در جهان هم اکنون از سوء تغذیه و فقر شدید رنج میبرند.

حقیقت این است که اگر منابع در کره زمین به  دقت مدیریت گردند میتوان غذای حدود 12 میلیارد نفر را از آن تهیه نمود ولی هم اکنون برای حدود 7 ملیارد جمعیت غذا کم داریم.

ساده ترین و راحتترین راه همیشه بهترین راه نیست.

هم اکنون بشر در 100 سال اخیر به این نتیجه رسیده است که بهترین راه برای کسب غذای بیشتر از طبیعت استفاده از کودهای شیمیایی و سموم است.

سالیانه حدود 500 ملیون تن در جهان مصرف کود شیمیایی داریم که این مقدار حاوی حدود 5 ملیون تن ناخالصی است.

این ناخالصی در کودهای شیمیایی میتواند سلامتی طبیعت و نسل بشر را تهدید نماید.

1-فلزات سنگین و سبک

2-مواد آمینی

3-مواد آلی مضر

4-مواد غیر قابل تجزیه

از انواع ناخالصی ها در کودها هستند که طبیعت و سلامت غذای بشر را تهدید می نمایند. ومیتوانند سبب بیماریهای لاعلاج و انواع مشکلات زیستی گردند.

 

به اندازه کافی در طبیعت منابعی طبیعی از فلزات و نیتروژن مورد نیاز گیاه وجود دارد تا بتوان طوری کشاورزی نمود که دیگر از کودهای شیمیایی استفاده ننمود.

 

 

09 فرو 1397

معرفی آفات مهم کشاوزی و نحوه مبارزه با آنها از طرق سموم و مبازه بیولوژیک

در این بخش تصمیم داریم تا بیست آفت رایج در مزارع کشاورزی و باغات ایران را معرفی نموده و سموم مهم و کاربردی و مبارزه بیولوژیک جهت مبارزه با آنها را معرفی نمائیم.

1- شته

2-شپشک آرد آلود

3-کنه ها

4-مینوز

5-زنگ گندم

6-کرم شمشاد

7-کرم ساقه خوار

8-بلاست

9-قارچ

10-سوسک

11-ملخ ها

12-کرم ریشه

13-کرم ساقه

آفت‌های مهم و رایج