اصول نگهداری و پرورش بونسای

نکاتی کلیدی در نگهداری از بونسای و تکثیر و پرورش آن:

این نکات تجربه بیست سال پرورش بونسای اینجانب می باشد.

1-لازم نیست هر سال گلدان بونسای را عوض کنید میتوانید در همان گلدان و بدون اینکه گیاه را تکان دهید ریشه های اضافی را با استفاده از یک چاقوی بزرگ در همان گلدان ببرید تا گیاه جایی برای ریشه دهی مجدد داشته باشد.بهتر است خاکهایی که میتوانند جابجا شوند را با یک قاشق تیز برداشته و خاک جدید را در همان گلدان جایگزین نمایید.

2- بهترین فضای برای نگهداری بونسای بالکن یا تراس آفتاب گیر است نه داخل منزل و فقط گاهی میتوانید آن را به داخل بیاورید و پس از دو روز آنرا به تراس ببرید.

3- بهتر است هر دوهفته از یک کود کامل مایع ( 2 سی سی در یک لیتر آب بریزید و آن مایع را بسیار رقیق نموده و  به اندازه یک لیوان به گلدان بدهید).

4- هرس بهتر است در بهار و اوایل تابستان باشد و هر بار به میزان بسیار اندک و تعداد دفعات بالا مثلا هر هفته انجام شود و به میزان یک شاخه یا دوشاخه در هفته.

5-نوک شاخه هایی که در حال فرار هستند را انگشت و ناخن خود محکم فشار دهید تا مریستم آن از بین برود.

6-از گیاهان جنگلی استفاده نشود جهت نگهداری در گلدان چون از بین می روند.

7-از درختان پهن برگ استفاده نشود.

8-به درختان میوه بیشتر کود بدهید و گلدان بزرگتری را برایشان انتخاب نمایید.