معرفی آفات مهم کشاوزی و نحوه مبارزه با آنها از طرق سموم و مبازه بیولوژیک

در این بخش تصمیم داریم تا بیست آفت رایج در مزارع کشاورزی و باغات ایران را معرفی نموده و سموم مهم و کاربردی و مبارزه بیولوژیک جهت مبارزه با آنها را معرفی نمائیم.

1- شته

2-شپشک آرد آلود

3-کنه ها

4-مینوز

5-زنگ گندم

6-کرم شمشاد

7-کرم ساقه خوار

8-بلاست

9-قارچ

10-سوسک

11-ملخ ها

12-کرم ریشه

13-کرم ساقه

آفت‌های مهم و رایج