پالیزین یک حشره کش و کنه کش تماسی است. که به علت مکانیسم اثر خاص خود در آفات مقاومت ایجاد نمی کند.

در آزمایش های انجام گرفته توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور کارایی بالای خود را در مبارزه با شته جالیز و پسیل پسته در مقایسه با سموم شیمیایی رایج به اثبات رسانده
و به همین منظور در هیات نظارت بر سموم به ثبت رسیده است.

پالیزین همچنین در مبارزه علیه طیف وسیعی از آفات نظیر شته ها، مگس سفید، زنجرک ها شپشک ها و کنه های زیان آور نیز بر روی
سبزی، صیفی، درختان میوه و گیاهان زینتی بسیار موثر بوده است.

پالیزین دارای گواهی ارگانیک بر اساس استاندارد ملی 11000 است و برهمین اساس مصرف آن در کشاورزی ارگانیک مجاز می باشد.
پالیزین در غلظت توصیه شده برای موجودات زنده غیر هدف از جمله زنبور عسل بی خطر است و پس از نابودی آفات از خود اثر سمی بر جای نمی گذارد.