انسکتاریوم و تولید و فروش کفشدوزک و زنبور در ایران

ماجرا از آنجا شروع شد که انسانها راحت ترین و سریع ترین راه را جهت مبارزه با آفات شروع کردند. حدود صد سال است که استفاده از سموم جهت کنترل انواع آفات شروع شده. اروپا و امریکا که زودتر از همه جا آن را شروع کردند،زودتر ازهمه هم استفاده از آن را محدود نمودند.
استفاده غیر اصولی و حتی اصولی از این حشره کشهای شیمیایی دو اثر جبران ناپذیر دارند: یکی کشتن همه گونه های مفید و غیر مفید حشرات و آفات شده و چرخه طبیعی زیستی را دگرگون ساخته و منحرف می کنند.
دوم: ورود این مواد به چرخه غذایی و آلوده شدن میوه ها و سبزیها و چای و در نهایت گوشت سفید و قرمز به این مواد می شوند.
شرکت طرح پویای الماس سبز با بهره گیری از مجربترین کارشناسان و نوابغ آماده ارئه و توزیع انواع کفشدوزک و زنبور های مبارز جهت مبارزه بیولوژیک به سرار کشور است.

کشاورزی ارگانیک و سالم

امروزه یکی از مهمترین نیازهای  بشر دسترسی به غذای سالم و محصول سالم و ارگانیک است.

قصد داریم تا با انتخابی راهی دشوار غذایی سالم بخوریم

میخواهیم طبیعت را از دستان زیاده خواه بشر برهانیم

الماس سبز همت بلند جوانان این مرز و بوم است.

میخواهیم کفشدوزک و زنبور تریکو گراما را به تمام استانهای کشور برسانیم.


img_divider

ماجرا از آنجا شروع شد که انسانها راحت ترین و سریع ترین راه را جهت مبارزه با آفات شروع کردند. حدود صد سال است که استفاده از سموم جهت کنترل انواع آفات شروع شده. اروپا و امریکا که زودتر از همه جا آن را شروع کردند،زودتر ازهمه هم استفاده از آن را محدود نمودند.
استفاده غیر اصولی و حتی اصولی از این حشره کشهای شیمیایی دو اثر جبران ناپذیر دارند: یکی کشتن همه گونه های مفید و غیر مفید حشرات و آفات شده و چرخه طبیعی زیستی را دگرگون ساخته و منحرف می کنند.
دوم: ورود این مواد به چرخه غذایی و آلوده شدن میوه ها و سبزیها و چای و در نهایت گوشت سفید و قرمز به این مواد می شوند.
شرکت طرح پویای الماس سبز با بهره گیری از مجربترین کارشناسان و نوابغ آماده ارئه و توزیع انواع کفشدوزک و زنبور های مبارز جهت مبارزه بیولوژیک به سرار کشور است.
توضیحات لازم راجع به رها سازی کفشدوزکها و سایر حشرات شکارگر را از کارشناسان ما بخواهید.