تماس جهت مشاوره و خرید: 09122308562

در واقع کشاورزان زیادی با ما تماس میگیرند در حالیکه سفارش کفشدوزک هفت خال یا هفت نقطه ایی را میدهند و ما آنها را اینگونه راهنمایی مینماییم:

هر چند بهترین شکارگر کفشدوزک است اما شما جهت مبارزه موفق با آفات بهتر است از ترکیبی از شکارگرها استفاده نمایید نه فقط از یک نوع درست است که کفشدوزک هفت خال یک گونه شناخته شده و بسیار قوی است اما هنگامی شما  موفقیت بیشتری کسب خواهید نمود که از ترکیب حشرات شکارگر و پارازیت کننده استفاده نمایید.

انواع کفشدوزکها - انواع (شامل كفشدوزكهاي Stethorus gilvifrons Mulsant  ، Stethorus punctillum Weise ، Scymnus pallipes Mulsant ،Scymnus flavicollis Redtenbacher ، سنك شكارگر Orius niger Wolff ، تريپس شكارگر Aeolothrips intermedius Bagnall  و بالتوري سبز  شكارگر Chrysoperla carnea Stephen مي‌باشد. در ميان حشرات شكارگر جمع‌آوري شده، در ميان  حشرات شكارگر جمع‌آوري شده،  كفشدوزك هفت نقطه ایی بیشترین فراوای را دارد.

کفشدوزک های 7نقطه ای: این حشرات علاوه بر قابلیت شکار آفات از مشخصاتی چون سرعت رشد و نمو بالا، توانایی ایجاد چندین نسل پی در پی و سازگاری سریع با شرایط مختلف اقلیمی برخوردارند این کفشدوزکها و گونه های دیگر کفشدوزک تقریبا هر چیز کوچکی مانند شته ، کنه و مگس سفیزنبور تریکو گراما که یک پا

مگس: 5 نوع مگس در طبیعت موجودند که دشمن سفید بالک ها به شمار می روند و بیشترین راندمان را در کنترل این موجودات دارند که نقش A.formosus و D.manihoti به خاطر تغذیه تخم های سفید عسلک گلخانه ای بیش از بقیه شکارگرهاست.

سن های شکارگر: 21 گونه از این دسته شکارگرها جزو دشمنان طبیعی مگس های سفید محسوب می شوند.

بالتوری سبز: دارای توان شکارگری بالایی بوده و به عنوان یکی از عوامل موثر در برنامه های مدیریتی و کنترل آفات محصولات کشاورزی به کار می رود.

به‌ طور کلى هر عاملى که تعادل طبيعى گياه را به هم بزند و در رشد و نمو عادى آن اختلال ايجاد کند يک عامل مضر است و بايد آنرا تا حد امکان کنترل نمود. با کمى دقت پيرامون گياه درمی‌يابيم که عوامل بسياری رشد و نمو مطلوب آن در مراحل مختلف جلوگيرى می‌نمايند. اين عوامل عبارتند‌ از: آفات، بيماری‌هاى گياهی وعلف‌هاى هرز. عوامل ذکر شده درنهايت موجب خسارت اقتصادى و کاهش کميت وکيفيت محصول می‌گردند.

آفات،گروهى ازموجودات زنده اندکه باحمله به قسمت‌هاى مختلف گياه(ريشه،ساقه،برگ،گل وميوه) درمراحل مختلف زندگى آن (بذر،گياهچه،نهال،گياه جوان وگياه مسن) خسارت اقتصادی به گياه يا محصول واردمی‌کنند. در اين حالت معمولاً گياه از بين می‌رود يا عملکر و بازار‌ پسندى محصول به نحو چشمگيرى کاهش می‌يابد.

ازکل خسارت‌هاى وارده به محصولات کشاورزى،حدود۳۰ درصدآنها ناشى از آفات‌اند.خسارت آفات در کشور ما در سال‌هاى گذشته بسيار زياد بوده اما امروزه باپيشرفت علم گیاه‌پزشکى اين خسارت کاهش يافته‌است؛ هر چند هنوز ميزان اين خسارت‌ها از استاندارد جهانى بالاتر است.

یکی از راه های کنترل آفات استفاده از حشرات شکارگر است که این شکارگران را در راسته های مختلف حشرات می‌توان مشاهده کرد در متن زیر به چند مورد اشاره می‌گردد:

بیش از نیمی ازحشرات شکارگر جز راسته سخت بالپوشان هستند و دو خانواده Carabidae و Coccinellidae از اهمیت بسزایی برخوردارند. دیگر خانواده شکارگر این راسته عبارتند از:

Dytiscidae ،Silphidae ،Cantharidae ،Lampyridae ،Meloidae ،Cicindelidae ،Histridae و Staphilinidae.

در بین دو بالان،دزدمگسان(Asilidae) و لارو بسیاری از مگس‌های گلSyrphidae نیز شکارگرند.

در راسته بال غشاییان حدود 4/1 خانواده‌های آن کاملا شکارگر هستند.

مورچه‌ها (Formicidae) در زمره مهمترین شکارگرها می‌باشند. در اروپا برای کنترل بیولوژیکی آفات جنگل و در شرق آسیا برای کنترل بیو لوژیکی آفات مرکبات پرورش داده می‌شوند همچنین علیه لاروها، شفیره‌ها و یا حشرات کامل گونه‌های متنوعی از حشرات خاکزی موثر هستند. شکارگرهای عمومی مخصوصا مورچه‌هاو کفشدوزک‌ها می‌توانند از هجوم و استقرارآفات خارجی در کشورها و مناطق جدید جلوگیری کند و یا آن‌ها را از بین ببرند.

زنبورهای کاغذساز(Vespidae) لارو پروانه‌ها و حشراتی که بدن نرم دارند را شکار کرده و برای تغذیه نوزادان خود به داخل لانه‌های کاغذی منتقل می‌کنند.

جنس Polistes در چندین پروژه مبارزه بیولوژیک به طور موثری مورد استفاده قرار ‌گرفته‌است.

همه حشرات کامل راسته Mecoptera(Scorpion fliea) شکارگر هستند.

راسته‌های Raphidioptera ، Megaloptera ،Mantodea در مرحله‌ی پورگی و بلوغ جز شکارگرها می‌باشند.

شمار قابل توجهی از سن‌های خانواده Miridae شکارگر هستند. اما سن‌های شکاری Reduviidae، سن‌های سنجاقی Nabidae، سن‌های آبزی Gerridae، غواصان آبی خانواده Nepidae و برخی خانواده‌های دیگر اغلب شکارگرند.

از خانواده‌های سن‌های Anthocoridae، معروفترین شکارگر Orius insidiosus می‌باشد که مایعات بدت طعمه‌های خود از قبیل تیپس‌ها، جوربالان،ناجوربالان،بالپولکداران و کنه‌ها را می‌مکد.

چندین هزار گونه از آسیابک‌های بزرگ و سنجاقک‌ها (Odonata) نیز در مرحله ی بلوغ و پورگی شکارگرند( شکار فعالانه دسته‌های موریانه‌های در حال پرواز به وسیله سنجاقک‌ها گزارش‌شده‌است).

تعدادی از حشرات شکارگر و پارازیتوئید در کشاورزی ارگانیک به صورت معمول استفاده می‌گردد که برخی از آن‌ها پتانسیل تولید انبوه را نیز دارند در جدول زیر به آن‌ها اشاره می‌گردد.

جدول اسامی حشرات که به منظور کنترل آفات گیاهی استفاده می‌شود

دشمنان طبیعی آفات توضیحات
پشه
Aphidoletes aphidimyza

شته ها
Aphids

شته‌ها دارای شکارگرهای فراوان و موثری هستند بنابراین پتانسیل کنترل بیولوژیک موفق شته‌ها بسیار بالاست.
لارو این پشه‌ها به بیش از60 گونه شته از جمله شته‌های گیاهان گلخانه‌ای حمله کرده و ازآن‌ها تغذیه می‌کند.

پشه‌یA.aphidimyza در کنترل بیولوژیک شته‌های محصولات گلخانه‌ای مفیدتر از کفشدوزک‌ها یا بالتوری سبز می‌باشد ولی حضور لاروهای این حشره روی برگ‌ها ممکن است از ارزش بازارپسندی گیاهان زینتی بکاهد.

یکی از معایب A.aphidimyza این است که تحت شرایط سرد و روزهای کوتاه وارد دیاپوز می‌شود که می‌توان با نصب لامپ‌های التهابی و گرمازا در شب های سرد زمستان (بهمن ماه) از بروز دیاپوز جلوگیری کرد. این پشه به صورت شفیره در ورمیکولیت (vermiculite) مرطوب بسته‌بندی و عرضه می‌شود.

بالتوری سبز

Chrysoperla (=chrysopa)carnea

شپشک‌های آرد آلود
سفید بالک­های نابالغ

لاروهای کوچک

تخم حشراتو کنه‌های تارعنکبوتی

بالتوری سبز، لاروهای این بالتوری به عنوان شیر شته شناخته شده و بسیار مورد توجه قرار گرفته شده‌است چون قدرت تهاجمی بالایی دارند و می‌توانند طی یک هفته تا 425 شته یا طعمه دیگر را مصرف کنند.
از شپشک­های آرد آلود، سفید بالک‌های نابالغ، لاروهای کوچک و نیز تخم سایر حشرات و کنه های تار عنکبوتی نیز تغذیه می‌کنند.

بالتوری‌های سبز توسط بسیاری از تولیدکنندگان تجاری به بازار عرضه می‌شوند.در ایران نیز دانش فنی تولید انبوه این شکارگر بدست‌آمده‌است.

Chrysoperla comanche

این گونه بالتوری سبز که به طور تجاری تولید می‌شود بسیار مشابه C.rufilabris است و عموما در باغات و تاکستان‌ها و در ارتفاعات پایین استفاده می‌شود. زیست شناسی و چرخه زندگی آن بسیار شبیه به C.ccaeneaاست اما در شرایط خشک محیطی بهتر می‌تواند رشد کند.
Chrysoperla rufilabris این حشره، گونه دیگری از بالتوری‌ها است که برای کنترل آفات دارای بدن نرم از جمله شته‌ها عرضه می‌شود.امروزه استفاده از این گونه در ایالت‌های شمالی امریکا برای استفاده در باغات میوه معمول شده‌است. زیست شناسی و چرخه زندگی آن بسیار شبیه به C.ccaenea است اما در شرایط مرطوب بهتراز C.carnea سازگار می‌شود.
کفشدوزک
Hippodamia convergens

هر کفشدوزک می‌تواند طی دوره زندگی خود تا 2000 شته را بخورد.
دومین و سومین نسل این کفشدوزک می‌تواند شته پنبه را کاملا از بین ببرد.

Macrolophus caliginosus

امروزه این حشره در اروپا بصورت تجاری تولید می‌شود(لهستان).
در ایران نیز مطالعات خوبی روی رفتار‌شناسی این سن با استفاده از آن در گلخانه‌ها انجام شده‌است.

کفشدوزک
Novius cardinalis

شپشک استراليایی این حشره برای اولين بار از استراليا یعنی وطن اصلی شپشک استرالياییIceria purchaseبه آمریکا برده شده و از آنجا به سایر نقاط جهان به هرجاکه آفت مذکور انتشار دارد، راه یافته‌است درایران این حشره مفيد ازفرانسه آورده شده ودرشمال کشور رها گردیده است. کفشدوزک نووی وستک خوار است واز شپشک استراليایی تغذیه می‌کند. اگرشرایط مساعد باشد،به شدت آفت را از بين می‌برند و خود نيزدر اثربی غذایی ازبين می‌رود. به همين لحاظ لازم است این حشره رادر محل‌های مخصوصی برای بقای نسل حفظ و نگهداری نمود.
Deraeocoris berevis

شته‌ها و سفید بالک
تریپس‌ها و لاروهای کوچک

این سن از خانواده Miridae بوده و گرچه عمدتا از شته‌ها و سفید بالک‌ها تغذیه می‌کند ولی به تریپس‌ها و لاروهای کوچک نیز حمله می‌کند.
جمعیت شته‌ها بسیار سریع افزایش می‌یابد لذا بهترین زمان رهاسازی دشمنان طبیعی زمانی است که جمعیت شته‌ها پایین باشد.

Hypoaspis miles
گونه‌های متعددی از کنه‌ها و برخی از سن‌ها

Euseius hibisci

E.secuttalis

Thrips تریپس گل غربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است چون ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه فرنگی و ویروس نکروز گل حنا را به بسیاری دیگر از محصولات باغی و گل‌دار منتقل می‌کند و امروزه به عنوان تریپس غالب در گلخانه‌های سراسر دنیا محسوب می‌شود.
از تریپس‌های مهم دیگر می‌توان به تریپس پیاز، تریپس گل مشرقی، تریپس گلخانه اشاره‌کرد.

گونه­های متعددی از کنه‌ها و برخی از سن‌ها جز شکارگرهای اختصاصی تریپس‌ها هستند ولی کنه‌های Phytoseiidae مهمترین شکارگران تریپس‌ها محسوب می‌شوند.

Hypoaspis miles از خانواده Laelapidae و بومی آمریکای شمالی یکی از این کنه‌ها است.

Euseius hibisci: در کالیفرنیا برای مبارزه با تریپس مرکبات به صورت رهاسازی تلقیحی استفاده می‌شود.

E.secuttalis: این گونه در اقلیم‌های گرم امریکای شمالی و خاورمیانه بسیار گسترش دارد که بیشتر برروی درختان و درختچه‌ها یافت می‌شود.

Orius spp

Thrips

Neoseiulus cucumeris

N.degenerans

این سن‌های ریز شکارگر در باغات و بسیاری از محصولات زراعی و بیشتر در داخل گل‌ها یافت می‌شوند.
سن‌های اوریوس به علت آنکه در گل‌ها یافت می‌شوند از شکارگرهای کارآمد تریپس گل غربی به حساب می‌آیند این سن‌های شکارگر همچنین از کنه‌های تار عنکبوتی، شته ها، سفید بالک‌ها و تخم شب‌پره‌ها و همچنین از شهد و گرده گل نیز تغذیه می‌کنند. بسیاری از گونه‌ها Oriusامروزه به صورت تجاری تولید می‌شوند.

پرمصرفترین دشمنان طبیعی برای مبارزه با تریپس‌ها ،کنه‌های شکارگرNeoseiulus cucumerisو N.degeneransهستند.

Delphastus pusillus

Macrolophus caliginosus

سفیدبالک
Whiteflie

سفید بالک‌ها یا مگس‌های سفید طیف وسیعی از محصولات گلخانه‌ای را آلوده می‌کنند. سفیدبالک‌گلخانه‌ای،گونه‌ای است بومی مناطق حاره‌ای که در سراسر گلخانه‌های جهان یافت می‌شوند. این حشره آفت بسیار مخربی برای خیار، گوجه فرنگی، گل آویز، شمعدانی، ختمی، ژربرا و بنت‌القنسول است که به صدها محصول زراعی و زینتی دیگر نیز حمله می‌کند. سفید بالک گلخانه متداولترین گونه‌ای است که در گلخانه‌های مناطق شمالی یافت می‌شود.
Delphastus pusillus: این شکارگر به راحتی می‌تواند بین پوره‌های پارازیته و غیر پارازیته تمایز قایل شده و از خوردن پوره ‌های پارازیته بپرهیزد که این یک فاکتور مثبت برای این شکارگر محسوب می­شود.

افراد ماده قادرند روزانه 150 عدد تخم یا پوره سفید بالک را از بین ببرند.

Macrolophus caliginosus: از شته­ها و تا حد کمتری از کنه‌های تار عنکبوتی ،تخم شب پره‌ها ،لارو‌های مینوز و تریپس‌ها تغذیه می‌کنندولی جمعیت آن‌ها با تغذیه از سفید بالک‌ها سریعتر رشد می‌کند.

کفشدوزک
Cryptolemus montrezieri

شپشک آردآلود ساحلی
Pseudococcus maritimus

از خارج به این کشور آورده‌شده ودر سواحل دریای‌خزر رهاشده‌است.

img_divider

فروش و ارسال کفشدوزک و زنبور تریکوگراما به تمام نقاط کشور
کفشدوزک هفت نقطه ایی(هفت خال)
کفشدوزک هفت نقطه ایی(هفت خال):

این نوع کفشدوزک دشمن درجه یک شته ها می باشد. و تغذیه آن اصولا از انواع شته است.

این نوع از کفشدوزک قدرت عجیبی در از بین بردن شته ها داشته و روزانه می تواند حدود 100 شته را در بخورد.

نام علمی آن Coccinella septempunctata گونه‌ای از خانواده «کفشدوزک ها» یا Coccinellidae و راسته «قاب بالان» یا Coleoptera به شمار می رود. بالپوش ها قرمز و همان طور که از نام گونه مشخص است، روی هر بالپوش سه خال یا نقطه و یک خال اضافی در محل اتصال ابتدای دو بال دارد. طول بدن 6 تا 10 میلی متر است. کفشدوزک هفت نقطه ایی از حشرات و به ویژه شته ها و شپشکها تغذیه می کند. لاروها (نوزاد حشره) در خوردن بسیار فعال هستند طوری که هر یک می توانند تا 120 شته را در روز بخورند؛ به همین دلیل در مبارزه بیولوژیکی برای از بین بردن آفات و شته های گلخانه ای و کشاورزی و باغبانی بسیار مناسب و مفید به شمار می روند. و استفاده از آنها از اصول اولیه کشاورزی ارگانیک هستند…در بیشتر نقاط ایران در فصول گرم یافت می شود و در فصول سرد لاروشان در لابلای درختان میگذارند.

استفاده از کفشدوزک کریپتولاموس
استفاده از کفشدوزک کریپتولاموس امروزه یک روش شناخته شده جهت مقابله با انواع شپشک مرکبات و توت و کیوی و چای می باشد. این نوع کفشدوزک با حمله به شپشک آرد آلود از آن تغذیه می کند.

این کفشدوزک یکی از انواع بومی استرالیا می باشد که هم اکنون در شرکت الماس سبز پرورش داده می شود.

هم اکنون شپشک آرد آلود یکی از انواع مهم آفات می باشد که این نوع کفشدوزک علاقه زیادی به خوردن آن نشان می دهد.

برای یک درخت بزرگ 8 الی 10 کفشدوزک کافیست.

زنبور تريكوگراما(Trichogramma Spp)

زنبور تريكوگراما حشره ا ي كوچك است از گروه (Trichogramma atidae) كه انواع متعددي از آن در نقاط مختلف

جهان انتشار داد كه تاكنون ۵۴۹ گونه آن شناخته شده است . شكل عمومي بدن كوتاه و عريض و در قسمت شكمي

پهن تر و در انتها قوسي است . انواع بومي فلات ايران كه تحقيقات شناسايي نموده است اندازه آن در حدود 2.0 تا

4.0 ميليمتر و به رنگ زرد ، خرمائي ، قهوه اي و يا مايل به سياه مي باشد.

در اين زنبور بالهاي جلويي پهن و عريض ولي بالهاي عقبي باريك و كشيده و شباهت به كارد يا چاقو دارد، بال هاي

عقبي در حاشيه داراي ريشك هاي كوتاه يا بلندو سطح بالها با پوشش موئي غالبا به صورت رديفي است. پنجه پا

سه بندي است. ماده ها درشت تر از نر ها و شاخك ماده ها كوتاه و زانوئي تعداد موهاي شاخك كم و كوتاه است

ولي شاخك نر ها پرز دار و بند بند نيست.

زنبور تریکو گراما با ایجاد سوراخ در پوسته تخم آفت در داخل آن یک تا دو عدد تخم ، قرار می دهد . بعد از 8 تا 12 روز ( در دمای 25 تا 28 درجه سانتی گراد ) زنبور از داخل تخم ، خارج می شود . هر زنبور ماده در حدود 40 تا 70 عدد تخم میزبان را پارازیت می کند و از بین میبرد و این گونه از هجوم آفات و کرمها کاسته می شود. زنبور تریکو گراما برای یافتن تخم میزبان در مزرعه ، پرواز کوتاهی انجام می دهد . دامنه پرواز آنها در حدود 6 تا 40 متر است .

در طبیعت هنگامی که درجه حرارت کاهش می یابد ، زنبورها در قسمتی از گیاه که در آفتاب قرار دارد ، فعالیت می کنند و بالعکس در صورت افزایش درجه حرارت محیط ، اکثرا” زنبورها به پشت برگ رفته و در سایه تخمریزی می کنند .

این نوع زنبور در مزارع برنج و چای و گندم و باغات جهت مبارزه و از بین بردن تخم آفات کاربرد دارد.