یکی از شرکتهای موفق در زمینه نگهداری از فضای سبز و خدمات مربوطه بوده اییم و به خود میبالیم.

در این زمینه اصول زیر را کاملا  رعایت میکنیم:

1- عدم بکار گیری از سموم شیمیایی در مبارزه از آفات در این زمینه بارها دیده شده است که فضاهای سبز نقاط حساس مانند بیمارستانها و داخل شهر از امکانات کشاورزی ارگانیک شرکت جهت رسیدن به این مهم بهره میگیریم.

2-رعایت اصول زه کشی: در این اصل در فصول پر بارش با ایجاد کانالهایی آب اضافی را تخلیه مینماییم تا ریشه گیاهان دچار خفگی نگردند.

3- استفاده از آبیاری قطره ایی و تحت فشار: در این روش سعی میگردد از حداقل مقدار اب در آب استفاده نموده و آب اضافه به زیر درختان فرستاده نشود.

4-استفاده از ابزار کنترل (کنترل از طریق plc)  یا کنترل از راه دور یا با تلفن همراه

5- بهره مندی از سیستمهای پیچیده مانیتورینگ خشکی و رطوبت و دمای محیط و شروع آبیاری در مواقع لازم.

6- استفاده از نفرات خبره

7-تجربه و تمرین و شناخت گیاهان مختلف

8-عقد قرار داد مناسب و ارزان قیمت با ارگانهای مختلف

9-ارایه راهکارهای کارشناسی در جهت افزایش کیفیت و رشد گیاهان

10-مشاوره در جهت ایجاد فضاهای نوین

11-معرفی گیاهان مناسب با هر اقلیم و شرایط