مشتریان و سروران عنایت داشته باشند هم اکنون به دلیل شیوع بیماری کرونا و بسته شدن راههای عمومی استان گیلان به روی خودروهای عمومی ، صبر و تحمل پیشه نموده تا به امید خدا گشایشی حاصل گردد.
به امید سلامتی همه هموطنان عزیز.