ضد سرما زدگی
مناسب برای روزهایی که اختلاف دمای شب و روز زیاد هست
باید توجه داشت این ماده ۴۸ساعت قبل از ورود توده هوای سرد مصرف شود تا موثر واقع شود
برای دمای زیر ۵ درجه حتما کشت را زیر نایلون ببرید زیرا دیگر زیر ۵ درجه یخ زدگی رخ داده و محلولپاشی جلو آن را نمیگیرد
در صورت وقوع سرما از اسید آمینه استفاده کنید
………………
مقاوم سازي گياه به سرما زدگي و يخبندان، مقاوم سازي گياه به گرمازدگي، افزايش کميت و کيفيت توليد ،مقاوم سازي گياه به برخي آفات و بيماري ها ،ضدعفوني کردن خاک و از بين بردن بذر علف هاي هرز از جمله فوايد استفاده از کراپ ايد ميباشد. مقاوم ساز طبيعي گياه معجزه اي براي پيشگيري از آسيب ها و خسارت ناشي از گرما، سرما و يخبندان مي باشد فرمول ويژه آن شامل 60 نوع ماده غذايي- اسيد هاي آمينه –پروتيين هاي ضديخ و باکتري هاي خاص مي باشد که علاوه بر مقاوم سازي گياه نسبت به سرما و خشکسالي کودي بسيار قوي و مفيد براي کليه گياهان است که آثار استغاده از آن در طول فصل رشد و در زمان برداشت به راحتي قابل مشاهده است. مقاوم ساز طبيعي گياه مي تواند دماي انجماد را تا 7 الي 8 سانتي گراد بالا ببرد که ميزان اين درجه بسته به عوامل محيطي و مقاوت ذاتي گياه قابل تغيير است. هم چنين اين محصول عوامل بيماري زاي خاک را کاهش داده و در صورت استفاده در آب آبياري علاوه بر کاهش شوري خاک تمامي عامل بيماري زا را به طور کلي حذف مي کند توجه داشته باشيد اين محصول فقط براي پيشگيري از خطرسرما زدگي يا گرمازدگي است به عبارت ديگر در مورد گياهاني که قبلا” دچار خسارت سرما يا گرما شده اند عملکرد چنداني نخواهد داشت. براي استفاده از اين محصول مي توان از روش محلول پاشي برگي و هم همراه با سيستم آبياري است در صورت استفاده از روش محلول پاشي برگي دستگاه سم پاش مورد نياز بايستي تا حد امکان ذرات محلول را ريز نموده تا قدرت جذب بالاتر رود در اين روش محلول مورد نظر را با غلظت 5 در 1000 آماده کرده و بر روي کليه اندام هاي گياه اسپري کنيد کراپ ايد را مي توان براي کليه گياهان اعم از درختان هميشه سبز ، درختان خزان کننده ، سبزي و صيفي، محصولات زراعي و گلخانه به کار برد
محصول کراپ اید تولید شرکت کراپ اید انگلستان میباشد که موفق به دریافت بزرگترین جوایز کشاورزی جهان در تولید این مقاوم ساز گردیده است.

#ضدسرما #ضدیخ_گیاهی #ضدیخ #ضد_یخ #ضد_یخ_گیاهی #کود_ضدسرما #کود_ضد_سرما
#ریزمغذی #ریز_مغذی #ضد_تنش #کراپ_اید #cropaid #cropaidnutrition #کودانگلیسی بسته بندی ترکیه #سرمازدگی_گلخانه #گلخانه #فلفل_دلمه #یخبندان #تنش_سرما